Hopp til innhold
Møre Nytt sin logo.
Møre Nytt sin logo.
X
Innhald

Møre-Nytt

Møre-Nytt, lokalavis i Ørsta i Møre og Romsdal. Avisa har vunne fleire prisar og var første avis i Noreg med digital betalingsløysing.

Møre-Nytt i Ørsta vart etablert av Øivind og Alf Bergmann (far og son), og det første nummeret kom 14. januar 1935. Alf Bergmann var den første redaktøren. Den nye avisa kom ut kvar fredag, dei første nummera med fire sider, og kosta ei krone kvartalet («fjordungåret»). Avisa vende seg til «gode bygdefolk» og skulle vere eit upolitisk blad for bygdene på Sunnmøre. Avisa er framleis upolitisk og dekkjer for det meste lokale saker.

Dei første åra kom Møre-Nytt ut i konkurranse med Ørsta Avis. I 1941 stoppa Ørsta Avis for godt, medan Møre-Nytt (med nokre avbrot) heldt fram med å kome ut. Etter krigen har opplaget stige jamt, og det passerte 5000 eksemplar kring 1990. Utgivarfrekvensen vart utvida til først to, så tre gonger i veka. I 1980 kunne avisa flytte inn i eit heilt nytt avisbygg, med mykje betre plass enn tidlegare. Samtidig gjekk trykkinga over til offset og åtte sider i fullformat. Sidan har sidetalet vorte utvida.

Møre-Nytt var heilt frå starten eigd av familien Bergmann, men i 1977 vart eigarskapen omgjord til aksjeselskap. Då dei store regionavisene i 2006 gjekk over til tabloidformat, var Møre-Nytt ei tid den einaste norske avisa med fullformat, og av vittige tunger kalla «Noregs største avis». Frå 24. november 2007 kom også Møre-Nytt i tabloidformat.

Sunnmørsposten kjøpte opp aksjemajoriteten i avisa og fekk henne trykt i Polaris Trykk Ålesund AS. I april 2010 kjøpte Sunnmørsposten også dei siste aksjane og vart eineeigar.

Erik Bergmann, son av Alf Bergmann, overtok redaktøransvaret etter faren. Deretter var Rune Sæbønes redaktør 2008–2017. Redaktør sidan 2017 er Svein Aam. 

Møre-Nytt kjem ut tysdag, torsdag og laurdag, og hadde i 2012 eit opplag på 5528 eksemplar. Med det er avisa ei av dei største lokale fådagarsavisene i landet. Kjerneområdet for avisa er Ørsta og Volda. Møre-Nytt vert redigert på nynorsk.

Møre-Nytt var seint ute med nettavis. Men då ho kom i 2011, var Møre-Nytt den første avisa i landet med eiga betalingsløysing for nettavisa, etter modell frå New York Times. Nettbrukarar kan lese inntil fem artiklar i månaden gratis eller kjøpe eit digitalt abonnement. Vinteren 2014 kom Møre-Nytt også med e-avis.

Prisar

Møre-Nytt har fått fleire prisar:

1991: Ørsta kommune sin kulturpris

1991: Kåra av NRK Møre og Romsdal til beste lokalavis på Sunnmøre

2002: Kåra av idrettskrinsen i fylket til beste idrettsavis i Møre og Romsdal

2006: Ørsta Mållag sin nynorskpris

Kjelder

Idar Flo (red.): Norsk presses historie 1660–2010, bd. 4. Oslo 2010

Peikarar

Nettstaden til Møre-Nytt

Først publisert: 05.02.2014
Sist oppdatert: 19.12.2018