Hopp til innhold

Sogn Avis

Sogn Avis, avis som kjem ut på Leikanger i Sogn og Fjordane på nett og fem dagar i veka på papir. Sidan 2002 har avisa vore einerådande som papiravis og lokalavis i indre Sogn.

Sogn Avis vart skipa i 1993 og kom ut første gongen 7. januar. Avisa blei starta som eit resultat av at høgreorganet S/SA (Sogningen/Sogns Avis) og venstreavisa Sogn og Fjordane slo seg saman, som ei tydeleg markering av at det var slutt for partipressa i Sogn.

Sogn Avis har lokalkontor i Sogndal og Årdal. Redaktørar har vore Gerhard Haugland 1993–2000, Jan Inge Fardal 2000–01, 2003–04 og 2005–2020, Kai Aage Pedersen 2001–03, Rune Timberlid 2004–05 og Eli Grotle er konstituert redaktør frå 2020.

Papiravisa hadde i 2019 eit opplag på 8118. Ho blei fram til 2006 trykt i eige trykkeri i Leikanger, seinare i Førde. Avisa har alltid hatt nynorsk som målform.

Eigarform og økonomi

Sogn Avis er organisert gjennom eit aksjeselskap som i byrjinga var heileigd av familien Husabø på Leikanger. Samanslåinga i 1993 gav den nye avisa ein sterk posisjon på avismarknaden i Sogn. A-pressa, som eigde konkurrenten Sogn Dagblad, gjorde fleire forsøk på å kjøpe seg inn i avisa, men først i 1999 fekk konsernet hand om ein blokkerande eigarpost i Sogn Avis, gjennom Firda Media AS. Denne handelen var eit kompromiss der A-pressa samtidig la ned Avisa Sogndal og selde Årdal og Lærdal Avis til Sogn Avis.

Sogn Avis var i 2012 eigd av Husabø Invest AS (73 %), Firda Media AS (10 %), Sture Tuxen Husabø (8 %) og Per Jarle Lunde (8 %). I 2019 kjøpte Amedia 89,5 %av aksjane i Sogn Avis, og blei med det eineeigar, sidan konsernet allereie eigde 10,5 % gjennom Firda Media.  

Utbreiing og publisering

Trass i monopolstilling på den lokale avismarknaden i Sogn aust for Høyanger, har ikkje Sogn Avis klart å auke opplaget. Som så mange andre papiraviser har Sogn Avis fått merke den sterke tevlinga frå internett. Det beste året var 2003, med 11 325 i opplag. Seinare har det gått nedover.

Med A-pressa som medeigar, fekk Sogn Avis frå 2000 høve til å utvikle ei nettavis innanfor rammene til A-pressa si nettsatsing. I 2005 tok avisa eit skritt nærare å bli eit komplett mediehus. Sogn Avis overtok då nærradioen P-Vest i Sogndal.

Redaksjonell profil

Sogn Avis er først og fremst ei lokalavis med brei dekning av nyhende og samfunnsliv i nedslagsfeltet indre Sogn. Avisa har heile tida vore partipolitisk uavhengig.

I 1999 inngjekk Sogn Avis eit annonsesamarbeid med avisene Firda og Firdaposten under namnet Sogn og Fjordane samkøyringa. I 2011 vart dette utvida ved at fire aviser i Hordaland kom med, og namnet vart endra til Media Vestlandet AS. Media Vestlandet AS blei lagt ned i 2011, og Sogn Avis inngjekk annonsesamarbeid gjennom Amedia Marked. 

Kjelder

Terje Eggum: På trykk. Avisene i Sogn og Fjordane 1874–2009. Førde 2009

Ottar Grepstad: Avisene som utvida Noreg. Nynorskpressa 1850–2010. Oslo 2010 

Eigarar Sogn Avis, medietilsynet.no,

http://195.159.227.73/database/dbprogs/ [Lesedato 9.5.2012]

Opplagstal norske aviser 2011, medienorge.uib.nohttp://medienorge.uib.no/?cat=statistikk&page=avis&queryID=190 [Lesedato 4.5.2012]

«Sogn Avis», Sogn og Fjordane fylkesleksikon, nrk.nohttp://www.nrk.no/sf/leksikon/index.php/Sogn_Avis [Lesedato 6.5.2012]

Peikarar

Nettstaden til Sogn Avis

Først publisert: 02.07.2012
Sist oppdatert: 14.02.2020