Hopp til innhold
Astrid Brekken. Foto: NRK (pressefoto), kjelde: Ivar Aasen-tunet.
Astrid Brekken. Foto: NRK (pressefoto), kjelde: Ivar Aasen-tunet.
X
Innhald

Astrid Brekken

Astrid Oddrun Brekken, journalist og sauebonde. Ho var med og starta bladet Sirene i 1973 og har laga mange NRK-program om korleis vi lever liva våre.

Astrid Brekken er fødd 24. april 1943 i Lesja. Ho tok examen artium på Vinstra i 1963, vart i 1968 cand.mag. med faga engelsk, fransk og folkeminnevitskap ved Universitetet i Oslo og tok Master of Arts-graden i sosiologi ved New York University i 1971.
Ho vart tilsett i Opplysningsavdelinga i NRK i 1971, etter først å ha vore innom fleire distriktskontor, og var seinare journalist i Faktaredaksjonen i NRK P2. Ho er ein nyfiken og intellektuell journalist med eit svært medvite forhold til nynorsk og har laga mange ulike program, mellom anna i seriane Sånn er livet, WOK og På livet laus. Sidan 1976 har ho også drive heimegarden på Bjorli i Lesja. Ho er busett i Oslo.
I 1973 var ho med og tok initiativet til det feministiske vekebladet Sirene, der ho sat i redaksjonen fram til 1978. Ho var saman med Sigrid Straand den første kvinnelege redaktøren av Syn og Segn 1980–83, og ho har hatt faste spalter i blada Norsk Landbruk og Bonde og Småbruker.
Ho har gitt ut bøkene Å leve sammen (1976, saman med Solveig Bøhle), Fra rødstrømper til silkehansker? (1993) og Kvinnebønder (2013) og har redigert Barn og jobb – hvordan klarer vi det? (1984). Ho har òg omsett bøker, både skjønnlitteratur og sakprosa.
Brekken var nestleiar i Norsk Kvinnesaksforening 1973–77, medlem av Norsk språkråd 1984–91, oppnemnd av NRK, og styremedlem i Norsk språkråd 1989–91. Ho har vore styremedlem i Alternativ Framtid, i Forum for Systemdebatt og rådsmedlem i stiftinga Kvinneuniversitetet.
Ho har fått fleire prisar. I 1991 vart ho tildelt Noregs allmennvitskaplege forskingsråds nyskipa pris for journalistar som synleggjorde kvinnelege forskarar og kvinneforsking. I 1992 fekk ho Kringkastingsprisen, utdelt av Kringkastingsringen, og i 2010 vart ho heidra med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar. Av Litteraturdagane i Vinje fekk ho året etter Storegutprisen for bruken av levande og ledug nynorsk.

Kjelder

Rie Bistrup: «Seterjentens mandag». Aftenposten 8.5.1991
Tonje Grave: «– Vi er NRKs kulturalibi». Dagbladet 17.7.2001
Elisabeth Lønnå: Stolthet og kvinnekamp. Norsk kvinnesaksforenings historie fra 1913. Oslo 1996
NTBtekst: «Astrid Brekken 60 år 24. april». 2.4.2003
Paul Einar Vatne: «Skarpe negler i silkehansken». Aftenposten 24.4.1993
Nils E. Øy (red.): Pressefolk 1997. Institutt for Journalistikk 1998

Kulturdepartementet: Nynorsk journalistpris til Astrid Brekken, regjeringen.no: http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/aktuelt/nyheiter/2010-3/Nynorsk-journalistpris-til-Astrid-Brekken-.html?id=605602 [lesedato 3.4.2012]
 

Peikarar

Først publisert: 25.05.2012
Sist oppdatert: 24.04.2020