Hopp til innhold

Bjarne Fidjestøl

Bjarne Fidjestøl, tidsskriftredaktør, språk- og litteraturforskar. Knapt nokon har i seinare tiår formidla norrøn språk- og litteraturhistorie med større tyngd og språkleg presisjon.

Les meir om Bjarne Fidjestøl

Olaus Fjørtoft

Olaus Fjørtoft

Olaus Johannes Amundsen Fjørtoft er ein av dei mest interessante og originale personane i nynorsk kulturhistorie. Han var matematikar, skribent og politisk agitator, og var ytterleggåande både i kristentru, sosialisme og målsak. Berre 14 år gamal gav han ut ei lærebok i praktisk rekning.

Les meir om Olaus Fjørtoft

Knut Fortun

Knut Fortun, informasjonssjef og ungdomslagsmann. Aldri hadde Noregs Ungdomslag fleire medlemer enn i hans tid som dagleg leiar i organisasjonen.

Les meir om Knut Fortun

Trygve Fosstveit

Trygve Fosstveit, kringkastingsmann og folkeopplysningsmann. Han arbeidde i over 30 år i undervisningsradioen i NRK og var drivkrafta bak radiokurs i nordsamisk.

Les meir om Trygve Fosstveit

Gunnar Flikke

Gunnar Bård Flikke, journalist og sjefredaktør i Adresseavisa i 18 år, mellom 1988 og 2006. Han har arbeidd for avisa i meir enn 40 år.

Les meir om Gunnar Flikke

Johannes Farestveit

Johannes Farestveit var forleggjar med teft for omsette nynorske spenningsbøker for born. Mest kjend er han som redaktør i Norsk Barneblad, dessutan var han teikneserieforfattar og omsetjar.

Les meir om Johannes Farestveit