Hopp til innhold

Olaf Huseby

Olaf Huseby

Olaf Huseby, sogning og stridsmann, kremmar og idealist, radikal bokhandlar og forleggjar, først i Kristiania, så i Amerika. Han var impulsiv og initiativrik, men ikkje heilt enkel å samarbeide med.

Les meir om Olaf Huseby

Per Håland

Per Håland, journalist og redaktør. Med den store teaterinteressa si melde han truleg fleire premierar på Det Norske Teatret enn nokon annan kritikar.

Les meir om Per Håland

Andreas Haavoll

Andreas Johannes Haavoll, bankmann og redaktør. I til saman over førti år var han redaktør i den viktigaste nynorskavisa for vaksne og det einaste nynorskbladet for barn.

Les meir om Andreas Haavoll

Daniel Helset

Daniel Matias Helset, journalist og redaktør i avisa Morgenposten og fleire fagblad. Helset starta og dreiv det første nynorske pressebyrået gjennom meir enn ein mannsalder.

Les meir om Daniel Helset

Jon Hustad

Jon Hustad

Jon Ottar Hustad, forfattar, journalist og debattant som særleg har markert seg i norsk samfunnsdebatt med synspunkt på den norske skulen , norsk kultur og den norske velferdsstaten.

Les meir om Jon Hustad

Lars Holst

Lars Kristian Holst, pressemann og Venstre-politikar. Han skreiv i dei tidlege målblada og var ein sterk redaktør i Dagbladet.

Les meir om Lars Holst

Nils Hidle

Nils Hidle, journalist og sosialantropolog som har gjort ein monaleg innsats for det frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Noreg.

Les meir om Nils Hidle