Hopp til innhold
X
Innhald

Helge Lurås

Helge Lurås er ansvarleg redaktør for nettavisa resett.no. Han har tidlegare arbeidd i Forsvaret og som forskar og rådgivar i internasjonale spørsmål. Lurås er omstridd for meiningane og arbeidsmetodane sine og er blitt nekta medlemskap i Norsk Redaktørforening.

Helge Lurås er fødd 12. desember 1970 i Drammen og bur no på Haslum i Bærum. Han er utdanna siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen i 1995 og har dessutan studert sosiologi, idéhistorie og sosialantropologi.

Lurås var frå 1995 til 2003 på ulike utanlandsoppdrag for Forsvaret, for det meste i Bosnia-Hercegovina. Han har seinare vore analytikar for Forsvarets overkommando og rådgivar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). I 2012 grunnla han Senter for internasjonal og strategisk analyse (Sisa).

Lurås har vore mykje brukt som utanrikspolitisk kommentator i norske medium. Han er likevel i aukande grad blitt omstridd, fordi han etter terroraksjonen i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 var tidleg ute med å peike på islamistar som dei mest sannsynlege gjerningsmennene. I boka Hva truer Norge nå?, frå 2015, kallar han norsk utanrikspolitikk for eit «sjølvbedrag». Noreg vil gjerne vere eit moralsk ideal i verdssamfunnet, men lever ikkje opp til dette i praksis, meiner han.

I august 2017 etablerte Lurås nettavisa resett.no, med økonomisk støtte frå finansmennene Mikkel Dobloug, Jan Haudemann-Andersen og Øystein Stray Spetalen. Resett.no seier sjølv at dei har som mål å vere eit alternativ til dei etablerte media og ta opp saker som dei andre teier om.

I praksis er resett.no blitt eit forum og talerøyr for den innvandringskritiske høgresida i politikken. Kritikarar av avisa meiner at ho med den skarpe ordbruken sin stimulerer til hets av minoritetsrøyster i den offentlege debatten. Lurås har svart at kritikarane «dreg offerkortet» for å unngå ein open diskusjon om innvandringspolitikken.

Resett.no er fleire gonger blitt kritisert for ikkje å følgje god presseskikk. Norsk Redaktørforening har sagt nei til å ta opp Lurås som medlem. Grunngivinga er at han fleire gonger har brote Ver varsam-plakaten, at han har tilbode ein større pengesum til eit intervjuobjekt, og at han har oppmoda til boikott av andre aviser.

Kjelder

Lars Akerhaug: «Fra ukontroversiell til omstridt», minervanett.no, oppdatert 11.4.2016: https://www.minervanett.no/fra-ukontroversiell-til-omstridt/ [lesedato 30.11.2018]

Kenneth Arctander Johansen og Sofia Rana: «Helge Lurås kaller det 'litt kritiske ordelag'. Vi kaller det rasisme», aftenposten.no, publisert 8.3.2018: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/0EXJa0/Helge-Luras-kaller-det-litt-kritiske-ordelag-Vi-kaller-det-rasisme--Kenneth-A-Johnsen-og-Sofia-Rana [lesedato 30.11.2018]

Glenn Slydal Johansen og Roger Aarli-Grøndalen: «Resett-redaktør Helge Lurås nektes medlemskap i Norsk Redaktørforening», journalisten.no, oppdatert 22.9.2018: https://journalisten.no/resett-norsk-redaktorforening-harald-stanghelle/resett-redaktor-helge-luras-nektes-medlemskap-i-norsk-redaktorforening/334120 [lesedato 30.11.2018]

Helge Lurås: «Venstresiden (mis)bruker Sumaya Jirde Ali for alt det er verdt», resett.no, publisert 28.2.2018: https://resett.no/2018/02/28/venstresiden-misbruker-sumaya-jirde-ali-for-alt-det-er-verdt/ [lesedato 30.11.2018]

Helge Lurås, profil på nettsida strategiskanalyse.no: http://strategiskanalyse.no/index.php/nn/employee-detail?contact_id=3 [lesedato 30.11.2018]

Helge Lurås, forfattarside, Cappelen Damm, cappelendamm.no: https://www.cappelendamm.no/forfattere/Helge%20Lur%C3%A5s-scid:40675#omtale [lesedato 30.11.2018]

Gard L. Michalsen: «33 spørsmål til Helge Lurås om Resett: Skal ikke bli et norsk Breitbart, sier han. Men bidra til 'en mer realistisk debatt om innvandring'», medier24.no, publisert 25.8.2017: https://www.medier24.no/artikler/resett-skal-ikke-bli-et-norsk-breitbart-sier-helge-luras-men-han-vil-ha-en-mer-realistisk-debatt-om-innvandring/404270 [lesedato 30.11.2018]

Marie Simonsen: «Resett klaget inn til PFU. 'Søl bensin og tenn faklene'», dagbladet.no, publisert 27.2.2018: https://www.dagbladet.no/kultur/sol-bensin-og-tenn-faklene/69557378 [lesedato 30.11.2018]

Peikarar

Mari Brenna Vollan: «Klassekampen får massiv kritikk for å ha invitert Helge Lurås fra nettstedet Resett til mediedebatt under Arendalsuka: Det er farlig å invitere Resett», klassekampen.no 

Synnøve Gjerstad: «– Å ha kvinner i Forsvaret er et eksperiment man ikke kjenner konsekvensen av». Kvinner hetses etter Helge Ingstad-havariet», tv2.no 

Ver varsam-plakaten, presse.no 

Først publisert: 20.12.2018
Sist oppdatert: 12.12.2020