Hopp til innhold

Olav Midttun

Olav Midttun, litteraturforskar og riksprogramsjef. Han skulle vikariere som redaktør i Syn og Segn i eitt år, og blei verande der i 52 år.

Les meir om Olav Midttun

Karin Moe

Karin Moe

Karin Moe, feministisk forfattar og litteraturkritikar. Karin Moe er ein eksperimenterande skribent og debattant med mangesidig virke og frisk og fargerik profil i det litterære Noreg.

Les meir om Karin Moe

Ivar Mortensson-Egnund

Ivar Mortensson-Egnund

Ivar Julius Mortensson(-Egnund frå 1918), bondeson frå Alvdal som vart avismann, forfattar, anarkist, bibelomsetjar, prest og gardbrukar. Han var svært interessert i religionshistorie og mytologi, og tidleg på 1900-talet sette han dei norrøne Edda-kveda om til nynorsk.

Les meir om Ivar Mortensson-Egnund

Leif Mæhle

Leif Magnar Mæhle, litteraturforskar og grunnleggjar av Norsk Litterær Årbok. Han var styreformann i Det Norske Samlaget, generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi og i 16 år skiftevis leiar og nestleiar i Norsk språkråd.

Les meir om Leif Mæhle

Ola Mestad

Ola Mestad, jurist og målmann. I 1990-åra var han gjennom fleire år styreleiar både i Litteraturselskapet Det Norske Samlaget og i Stiftinga Det Norske Samlaget.
Les meir om Ola Mestad

Siri Lill Mannes

Siri Lill Mannes, journalist og forfattar. I 18 år var ho journalist og nyhendeanker i TV2, heidra med Kringkastingsprisen for frisk og ledig formidling av nyhende.

Les meir om Siri Lill Mannes

Bjarne Myrstad

Bjarne Myrstad

Bjarne Myrstad, journalist, forfattar og informasjonsarbeidar. Han skreiv reportasjar frå båtane på feltet, artiklar om fiskeripolitikk og bøker om kystkultur, og han ville gjere nynorsk til «bynorsk».

Les meir om Bjarne Myrstad