Hopp til innhold
X
Innhald

Paul Svarstad

Paul Svarstad, gardbrukar, journalist og stortingsmann.

Paul Svarstad var fødd 6. mars 1917 i Stryn og døydde 3. april 1998. I ungdomsåra var han elev ved Framnes ungdomsskule i Norheimsund i 1931–32 og 1935 og lærling på Statens Forsøksgard Njøs i 1935. Han arbeidde elles som skogsarbeidar, hestehandlar og sagmeister, før han overtok farsgarden i 1947. I 1949–52 var han redaktør i avisa Fjordingen i Stryn, og han arbeidde som frilansjournalist i perioden 1975–86.
 
Under andre verdskrigen gjekk Svarstad i motstandsrørsla si teneste. Han vart vald inn i kommunestyret i Innvik første gongen i 1952, og han var aktiv i lokalpolitikken fram til 1979, i 1975–76 som ordførar i Stryn kommune. Svarstad hadde bak seg leiarverv i høgrelaga i Gloppen og Innvik før han gjekk inn som formann i fylkeslaget i 1962–64. I 1965 vart han vald inn som stortingsrepresentant for Høgre frå Sogn og Fjordane, med Strynefjellsvegen som fanesak. Han hadde fast plass på Stortinget i to periodar, som medlem av samferdselskomiteen.
 
Svarstad hadde fleire offentlege og administrative verv, mellom anna som leiar for Nordfjord Kjøttindustri 1961–63, Rådet for Nordfjord Meieri 1960–64, Rådet i Vestlandsbanken 1978–86 og Statens Landbruksbank 1982–83. Han var ein ivrig lokalhistorisk skribent og skreiv ei sogebok om Innvik i 1981.
 
Kjelder
Biografi om Paul Svarstad, NRK Sogn og Fjordane fylkesleksikon, http://nrk.no/sfj/leksikon/index.php/Paul_Svarstad [lesedato 21.04.2010]
 
Peikarar
«Galluppsynsarane har ikkje høyrt om Svarstaden! Skamme seg!!!», kommentarinnlegg til «57 prosent kunne tenke seg et vestlandsparti», bt.no

Først publisert: 23.05.2010
Sist oppdatert: 01.08.2018