Hopp til innhold
X
Innhald

Parkeringsbane

Parkeringsbane er ein bane der eit romskip vert mellombels plassert. Viss romskipet seinare skal sleppe unna jorda sitt gravitasjonsfelt, må sirklingsfarten i parkeringsbanen aukast med ein faktor lik √2.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.04.2012
Sist oppdatert: 24.04.2012