Hopp til innhold
X
Innhald

Algol

Algol (β Persei) er den best kjende "formørkingsvariable" stjerna. Lysvekslinga skuldast at to stjerner i eit dobbeltstjernesystem periodisk dekkjer for kvarandre. Lysstyrken varierer mellom storleiksklassane 2,2 og 3,5 med ein periode på 2,867 døgn.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 18.04.2012
Sist oppdatert: 18.04.2012