Hopp til innhold
Supernova, fotografert i 1987 av Kuiper Airborne Observatory, USA.Foto: NASA
Supernova, fotografert i 1987 av Kuiper Airborne Observatory, USA.Foto: NASA
X
Innhald

Variable stjerner

Variable stjerner, eller omskiftelege stjerner, er stjerner med vekslande lysstyrke. Dei vert grupperte i tre hovudtypar, som igjen vert delte i fleire klassar. Pulserande stjerner er stjerner som meir eller mindre periodisk trekkjer seg saman og utvider seg (til dømes cepheider, mira-stjerner). Eruptive stjerner er stjerner som utvidar seg eksplosjonsarta stjerner (til dømes novaer, supernovaer). Formørkingsvariable stjerner er dobbeltstjerner som periodisk formørkjer kvarandre (til dømes algolvariable).


 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 20.04.2012
Sist oppdatert: 20.04.2012