Hopp til innhold
X
Innhald

Skotsekund

Skotsekund er ein korreksjon på eitt sekund (positiv eller negativ) som atomtida (UTC, Universal Time Coordinated, koordinert verdstid) om nødvendig vert justert med to gonger i året (30.6., 31.12.) viss forskjellen mellom atomtida og tida som vert basert på astronomiske observasjonar av jordrotasjonen (U.T., Universal Time, verdstid), utgjer meir enn 0,8 sek.


 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 23.04.2012
Sist oppdatert: 23.04.2012