Hopp til innhold
Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no/  Miljøpartiet De Grønne, Flickr.com CC BY-SA 2.0
Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no/ Miljøpartiet De Grønne, Flickr.com CC BY-SA 2.0
X
Innhald

Rasmus Hansson

Rasmus Johan Michael Hansson, biolog, forskar, miljøaktivist, talsperson for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) og partiet sin første stortingsrepresentant.

Rasmus Hansson er fødd 4. september 1954 i Oslo. Han examen artium ved Persbråten gymnas i Oslo i 1973, blei cand.mag. ved Universitetet i Oslo, med faga biologi og kjemi, i 1977 og cand.real. ved Universitetet i Tromsø i 1981, med ei oppgåve om isbjørn. Hansson har gradual certificate i «business administration» og graduate diploma i «international politics» frå La Trobe University i Melbourne, Australia i 1999.

(Artikkelen held fram under fotoet)

Foto: Lisa Bjorheim/ Miljøpartiet De Grønne, Flickr.com CC BY-SA 2.0

Foto: Lisa Bjorheim/ Miljøpartiet De Grønne, Flickr.com CC BY-SA 2.0

Han arbeidde som konsulent i Miljøverndepartementet i 1982–84, hadde ulike stillingar ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø i 1984–97, ved Universitetet i Oslo i 1994–97 og var avdelingsdirektør for miljøvernprogrammet til Norad i 1997–99. Hansson var generalsekretær for WWF Noreg i 2000–12 og dagleg leiar ved CIENS (Forskingssenter for miljø og samfunn) i 2012–13, før han blei vald som stortingsrepresentant for Miljøpartiet Dei Grøne frå Oslo i 2013. Hansson blei vald til talsperson for MDG i 2014, då saman med Hilde Opoku. Hausten 2017 melde han at han vil gå av som talsperson ved landsmøtet i 2018. 

Hansson var den første stortingsrepresentanten for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG), for perioden 2013–17, valt inn frå Oslo. Han sat i perioden i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, som første og einaste representant for Miljøpartiet Dei Grøne. Ved stortingsvalet 2017 stilte han som førstekandidat for Akershus, men MDG kom ikkje over sperregrensa og fekk berre inn ein representant på Stortinget, frå Oslo. Dermed mista Hansson plassen på Stortinget. 

Han har skrive ei rekkje artiklar om miljøvern, og dei politiske fanesakene til Hansson er å auke satsinga på vindkraft, skape ei berekraftig utvikling der mellom anna artane i Arktis vil overleve, og han meiner at klimakvoter ikkje gir nokon klimaeffekt. Han har vore med på å gi MDG og ein radikal miljøpolitikk sakleg tyngde i den politiske debatten. Som talsperson for MDG vil han dessutan arbeide for å bremse forbruket og den økonomiske veksten.

Kjelder

Rasmus Hansson, «Representanter og komiteer», stortinget.nohttps://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=RAJH [lesedato 30.5.14]

Omtale på nettstaden til Miljøpartiet Dei Grøne, mdg.nohttp://www.mdg.no/kandidat/rasmus-hansson/ [lesedato 30.5.14]

Peikarar

«Stort øyeblikk for Rasmus Hansson», nationen.no

«Rasmus Hansson er daglig leder på CIENS Toppsenter», ciens.no

«– De Grønne vil sende Norge tilbake til 80-tallet», nrk.no

«Rasmus Hansson: Klimakvotene er en kjempebløff», bt.no


Først publisert: 20.10.2014
Sist oppdatert: 31.10.2017