Hopp til innhold
X
Innhald

Straum

Straum er i elektrisitetslæra ladningar i rørsle. 

Straumstyrken er den ladningsmengda som per tidseining passerer eit tverrsnitt av ein leidning.

Straum blir målt i ampere, med symbol A, som svarer til at 6×10¹⁸ elektron passerer per sekund.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 29.11.2011
Sist oppdatert: 14.06.2017