Hopp til innhold
X
Innhald

Hydrogenspektret

Hydrogenspektret utgjer linjespektret frå glødande hydrogengass. Sveitsaren J.J. Balmer fann i 1885 ein matematisk formel for bølgjelengdene til spektrallinjene i hydrogenspektret. Eit av måla for atomteorien til Bohr (1913) var å finne Balmer sin formel ut frå berekningar av energispranga i hydrogenatomet.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.11.2011
Sist oppdatert: 30.11.2011