Hopp til innhold

Atom

Atom

Atom (av gresk, udeleleg) er ei eining som alle grunnstoff er bygde opp av. Eit atom består av ein kjerne med positiv elektrisk ladning og eit «skal» av negativt ladde partiklar (elektron). Atom kan slutte seg saman i bestemte grupper, molekyl.

Les meir om Atom

Barn

Barn (eining), med symbol b, er ei eining som vert nytta i kjerne- og partikkelfysikk for å beskrive sannsynet for partikkelkollisjonar. Ein barn er lik ein tidel av ein milliarddel av ein milliarddel av ein milliarddel av ein kvadratmeter (10–28 m2).

Les meir om Barn

Eksitasjon

Eksitasjon er ein auke i energien til eit system som følgjer lovene i kvantefysikken. Døme på slike system er atom og atomkjernar.

Les meir om Eksitasjon

Elementærpartiklar

Elementærpartiklar er dei aller minste byggjesteinane i naturen, ifølgje Standardmodellen for partikkelfysikk. Dei kan ikkje delast i mindre delar, derfor nemninga elementær.

Les meir om Elementærpartiklar