Hopp til innhold
X
Innhald

Røntgen

Røntgen, med symbol R, er ei eldre eining for evne til å ionisere, det vil seie frigjere ion. 1R svarer til den strålemengda som kan frigjere ein ladning på 0,258 mC per kg tørr luft.
 
Røntgen er berre definisjon for røntgen- og gammastråling, og eininga har fått namn etter den tyske fysikaren W. von Röntgen.
 
Eininga er avløyst av SI-eininga gray (Gy), sidan ein dose på 1 Gy omtrent svarer til dosen ved ein eksponering på 100 R.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 28.11.2011
Sist oppdatert: 28.11.2011