Hopp til innhold
X
Innhald

Brownske rørsler

Brownske rørsler er ustanselege, uregelmessige rørsler av til dømes røykpartiklar i luft som ein kan sjå med mikroskop. Brownske rørsler skuldast molekyla si varmerørsle.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.10.2011
Sist oppdatert: 30.11.2011