Hopp til innhold
X
Innhald

Etterbilete

Etterbilete er ein synleg etterverknad ved alle synsinntrykk. Etterbiletet kan vare fleire sekund og skiftar farge etter kvart. Fenomenet kjem av at det går føre seg kjemiske omleiringar i synscellene i auget. Etterbilete er den fysiologiske føresetnaden for at film blir oppfatta som samanhengande rørsle.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.10.2011
Sist oppdatert: 30.11.2011