Hopp til innhold
X
Innhald

Fordampingsevne

Fordampingsevne er nemninga på den evna eit stoff har til å gå over i gassform ved temperaturar som er lågare enn kokepunktet. Stoff som er særleg flyktige ved romtemperatur, har også låge kokepunkt, til dømes eter, kloroform, jod, kamfer og benzen.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.10.2011
Sist oppdatert: 30.11.2011