Hopp til innhold

Jern

Jern

Jern, grunnstoff som høyrer til gruppa metall i periodesystemet. Jern har gitt namn til ein eigen tidsepoke, og det er eit viktig næringsstoff for kroppen.

Les meir om Jern

Helium

Helium

Helium eit grunnstoff, og det utgjer ein fjerdedel av massen i universet. Helium er den lettaste gassen vi har, og han høyrer til gruppa edelgassar.

Les meir om Helium

Kopar

Kopar

Kopar er eit grunnstoff som er giftig, men det er også viktig for kroppen. Og kopar er viktig i samband med «det grøne skiftet».

Les meir om Kopar

Kalium

Kalium

Kalium er eit grunnstoff som er viktig for organiske vekstar. Vi menneske treng kalium for at musklar, nyrer, hjarte og nervar skal fungere.

Les meir om Kalium