Hopp til innhold
X
Innhald

Einingsvektor

Einingsvektor, matematisk, er ein vektor med lengde 1, ofte kalla retningsvektor. Einingsvektoren med same retning som ein gjeven vektor v, er definert som v/|v|, der |v| tyder lengda, norma eller absoluttverdien av v.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 02.04.2012
Sist oppdatert: 02.04.2012