Hopp til innhold

Akkumulasjon

Akkumulasjon i medisinsk tyding er opphoping av stoff i organismen fordi det vert teke opp raskare enn det vert brote ned og skilt ut.
Les meir om Akkumulasjon

Alternativ medisin

Alternativ medisin

Alternativ medisin eller komplementær medisin er medisinske behandlingsformer og metodar, førebygging av sjukdom medrekna, som ikkje høyrer til tradisjonell skulemedisin og ikkje er underlagd dei same krava til vitskapleg verifikasjon.
Les meir om Alternativ medisin

Demens

Demens er ei gruppe hjernesjukdomar som fører til generell svikt i minnet, intellektuelle evner og orienteringssans, og som er vanlegast hos eldre menneske.

Les meir om Demens

Escherichia coli (E. coli)

Escherichia coli, ofte forkorta E. Coli eller kalla «colibakterien», er den viktigaste bakterien i den aerobe delen av tarmbakteriefloraen. Utanfor tarmkanalen er bakterien årsak til ei rekkje infeksjonar som urinvegsinfeksjonar, sårinfeksjonar og lungebetennelse.

Les meir om Escherichia coli (E. coli)