Hopp til innhold
X
Innhald

Bedriftshelseteneste

Bedriftshelseteneste vart sett i gang i 1943 og avtalefesta i 1946 mellom Den norske lægeforening, LO og NAF (no NHO). I lov av 10. juni 1977 vart det gjort avtalar om planlegging, organisering og gjennomføring av bedriftshelseteneste. Avtalen omfattar tenester frå legar, fysioterapeutar og anna helsepersonell i tillegg til laboratorietenester.
 
Arbeidstilsynet kan påleggje visse verksemder bedriftshelseteneste med heimel i arbeidsmiljølova. 

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 07.01.2013
Sist oppdatert: 07.03.2014