Hopp til innhold

Stress

Stress er ei vanleg nemning for dei påkjenningane individet er utsett for i dagleglivet, og dei spenningstilstandane som krava i tilværet kan skape i den einskilde.

Les meir om Stress