Hopp til innhold
X
Innhald

BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk behandlar born og unge med psykiske problem.

BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, gir regionale tilbod for barn og ungdom med psykiske problem som ikkje kan løysast i den kommunale helsetenesta, men som vert gitt i samarbeid med desse, som fastlege, helsesyster, skule, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), utekontakt eller barnevern.

Ved BUP kan det vere tverrfagleg samarbeid mellom ulike helseprofesjonar: psykolog, familieterapeut, nevropsykolog, barnepsykiater, kliniske pedagogar og sosionomar. Det er berre lege og barnevern som kan skrive tilvisingar til BUP.

Først publisert: 28.08.2015
Sist oppdatert: 28.08.2015