Hopp til innhold
X
Innhald

Tvangsnevrose

Tvangsnevrose er ein nevrose som vesentleg er prega av tvangsførestellingar og tvangshandlingar. Desse kan vere plagsame både for pasienten og omgivnadene. Den sjuke innser det urimelege i tankane og handlingane, men klarer ikkje å gjere seg fri frå dei.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 02.04.2012
Sist oppdatert: 13.06.2012