Hopp til innhold

Id

Id

Id finst i teorien til Sigmund Freud. Id er umedvite, vert styrt av lystprinsipp og er i konstant konflikt med ego og superego.
Les meir om Id

IQ

IQ

IQ tyder intelligenskvotient og er eit taluttrykk basert på testresultat. IQ er ikkje det same som intelligens.
Les meir om IQ

Motivasjon

Motivasjon i psykologien er ein generell term som seier noko om drivkreftene bak åtferd, kva behov ei gitt åtferd tilfredsstiller, eller kva mål ho er retta mot. 

Les meir om Motivasjon