Hopp til innhold

Id

Id

Id finst i teorien til Sigmund Freud. Id er umedvite, vert styrt av lystprinsipp og er i konstant konflikt med ego og superego.
Les meir om Id

IQ

IQ

IQ tyder intelligenskvotient og er eit taluttrykk basert på testresultat. IQ er ikkje det same som intelligens.
Les meir om IQ