Hopp til innhold
X
Innhald

Massepsykose

Massepsykose er ei vanleg nemning for ein tilstand der ein er ekstra mottakeleg for kjenslereaksjonar med nedsette intellektuelle og moralske hemningar, som individa i ei folkemasse under visse omstende kan kome i, og som kan få dei til å utføre handlingar som det normalt ville ha vore utenkjeleg for dei å utføre. Fenomenet er så langt lite forstått.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.08.2015
Sist oppdatert: 24.08.2015