Hopp til innhold
X
Innhald

Nevrose

Nevrose er ei upresis nemning for relativt milde, ofte tidsavgrensa psykiske lidingar. Dei er gjerne knytte til plagsame symptom som hemmar livsutfalding, men utan førekomst av sviktande realitetsorientering eller psykotiske tilstandar. Nevrose er gått ut av det internasjonale diagnosesystemet, mellom anna på grunn av forveksling med psykose.

Først publisert: 24.08.2015
Sist oppdatert: 24.08.2015