Hopp til innhold
X
Innhald

Personlegdom

Personlegdom kjenneteiknar i psykologien dels individet som ein heilskap, med alle dei eigenskapar og trekk som personen har, dels, i noko snevrare tyding, dei spesielle karakteristika som gir akkurat den personen eit særpreg. I daglegtale vil det seie at ein person er framståande eller særeigen.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 24.08.2015
Sist oppdatert: 24.08.2015