Hopp til innhold
X
Innhald

Psykose

Psykose er ei nemning for psykisk sjukdom som kjenneteiknar mangel på realitetsorientering og innsikt i eigen situasjon. Psykose er gått ut av det internasjonale diagnosesystemet, mellom anna på grunn av forveksling med nevrose.

Begge nemningane er framleis i vanleg bruk, sjølv om dei er gått ut av diagnosesystemet. Dei kan òg finnast att i fleire andre oppslagsord, helst av litt historisk art, som kanskje bør ha ei tilvising som slik òg kan vere klargjerande.

Først publisert: 24.08.2015
Sist oppdatert: 24.08.2015