Hopp til innhold

Asp

Asp, Aspius aspius, er ein karpefisk. Asp høyrer til den siste innvandringsgruppa av ferskvassfisk til Noreg og er den mest sjeldne arten vi har

Les meir om Asp

Laks

Laks

Laks, eller atlanterhavslaks, Salmo salar, gyter i svært mange elvar på den nordlege halvkula. Laksen er ein ettertrakta sports- og matfisk. Det skal ha vore teke laks med ei lengd på heile 1,4 m og ei vekt på opptil 36 kg.

Les meir om Laks

Torsk

Torsk

Torsken kan verte vel 1,5 m lang, vege vel 50 kg og verte om lag 40 år gammal. Skrei er namnet på kjønsmogen torsk, og er ofte nytta om den torskestammen som kjem til norskekysten for å gyte.

Les meir om Torsk