Hopp til innhold

Asp

Asp, Aspius aspius, er ein karpefisk. Asp høyrer til den siste innvandringsgruppa av ferskvassfisk til Noreg og er den mest sjeldne arten vi har

Les meir om Asp

Bleke

Bleke, eller blege, er lokalnamnet på dverglaksforma av atlantisk laks, Salmo salar, i Otravassdraget, først og fremst i Byglandsfjorden.

Les meir om Bleke

Gjedde

Gjedde

Gjedde, Esox luciuser ein familie av ordenen silde- og laksefiskar. Gjedda er ein typisk rovfisk. Hoene blir mykje større enn hannane.

Les meir om Gjedde

Karpe

Karpe, Cyprinus carpio, høyrer til karpefamilien, og familienamnet er basert på slektsnamnet til karpe. Arten er heimehøyrande i Asia, men er seinare spreidd over heile verda.

Les meir om Karpe

Laks

Laks

Laks, eller atlanterhavslaks, Salmo salar, gyter i svært mange elvar på den nordlege halvkula. Laksen er ein ettertrakta sports- og matfisk. Det skal ha vore teke laks med ei lengd på heile 1,4 m og ei vekt på opptil 36 kg.

Les meir om Laks

Smolt

Smolt

Smolt er ungar av anadrome laksefiskar som er fysiologisk tilpassa eit liv i saltvatn, og som er klare til å vandre frå ferskvatn til havet.

Les meir om Smolt

Strømming

Strømming er det svenske namnet på sild, Clupea harengus, som blir fanga i Austersjøen nord for Kristianopel i nordaustre Blekinge.

Les meir om Strømming

Stør

Stør

Størar, Acipenseriformes, er ein orden av fiskar med skjelett av brusk og med beinplater i huda. Nokre av artane er anadrome, medan andre lever heile livet i ferskvatn.

Les meir om Stør

Sørv

Sørv, Scardinius erythrophthalmus, er ein karpefisk som høyrer til den siste gruppa av ferskvassfisk som vandra inn til landet etter istida.

Les meir om Sørv

Torsk

Torsk

Torsken kan verte vel 1,5 m lang, vege vel 50 kg og verte om lag 40 år gammal. Skrei er namnet på kjønsmogen torsk, og er ofte nytta om den torskestammen som kjem til norskekysten for å gyte.

Les meir om Torsk