Hopp til innhold
  Ammocoetes. Foto: Meghan Kearney/USFW
Ammocoetes. Foto: Meghan Kearney/USFW
X
Innhald

Ammocoetes

Ammocoetes er larvar av niauge.

Dei lever nedgravne i elvesand og slam i 1–7 år, og i denne larvetilstanden lever dei av småinsekt, algar og daudt organisk materiale. Hos mange av artane skjer forvandlinga frå ammocoetes direkte til kjønnsmodne individ, som døyr etter gytinga. Heile veksten hos desse artane skjer på larvestadiet. Dei artane som lever som parasittar, eller kanskje meir korrekt som predatorar, syg blod og kroppsvæsker frå vertane, og dei kan leve i fleire år etter forvandlinga frå ammocoetes fram til dei blir kjønnsmodne. Alle artane gyter i ferskvatn, og fleire av dei er anadrome (sjå dette).

Først publisert: 02.10.2012
Sist oppdatert: 02.01.2017