Hopp til innhold
X
Innhald

Blankål

Blankål er ål som er i ferd med å bli kjønnsmoden.

Blankål er ål som er i ferd med å bli kjønnsmoden og er utvandringsstadiet i ein komplisert livsyklus med fleire karakteristiske stadium: leptocephalusstadiet, glasål, gulål og til sist blankål. Når den europeiske ålen, Anguilla anguilla, blir blankål, startar han om hausten vandringa mot gyteområdet i Sargassohavet frå oppvekstområda i vassdrag og langs kysten. Blankålen har ei karakteristisk drakt, med svart ryggside og ein sølvkvit buk, og store auge, noko som høver godt for ein fisk som skal vandre på djupt vatn, fritt i vassmassen.

Først publisert: 02.10.2012
Sist oppdatert: 27.03.2017