Hopp til innhold
X
Innhald

Gjørs

Gjørs, Stizostedion lucioperca, er ein art i åborfamilien. 

Gjørs høyrer til den siste innvandringsgruppa av ferskvassfisk til Noreg og har ei naturleg utbreiing her i landet som er avgrensa til nedre delar av Glåma til og med Øyeren, nedre delar av Haldenvassdraget og Vansjø. I dei seinare åra er det sett ut gjørs i mellom anna Gjersjøen i Akershus og Akersvatnet i Vestfold, og det er etablert bestandar i begge desse vatna. 

Gjørs trivst godt i stilleflytande elvar og grumsete innsjøar med høge sommartemperaturar og er ein typisk fiskeetar. I Øyeren er hork, krøkle, mort og laue dei viktigaste byttefiskane. 

Ein om lag 80 cm lang gjørs som blei teken i Glåma i 2010, var 23 år gamal.

Først publisert: 03.10.2012
Sist oppdatert: 31.03.2017