Hopp til innhold
 Teikning: Biodiversity Heritage Libraby, flickr.com
Teikning: Biodiversity Heritage Libraby, flickr.com
X
Innhald

Hornulke

Hornulke, Myoxocephalus quadricornis, er ein ulkefisk med vid utbreiing i arktiske kyststrøk.

Hornulke finst i Austersjøen og dessutan som reine ferskvassbestandar i mange innsjøar i Sverige, Finland og Russland. I Noreg er ferskvassforma av hornulke berre funnen i Mjøsa og i grensesjøen Store Le i Østfold. 

I saltvatn blir hornulka opp til 60 cm, men ho blir langt frå så stor i ferskvatn. Eksemplara som blei samla inn i Mjøsa, hadde lengder under 10 cm. Totalt er det berre funne nokre få eksemplar i Noreg, og bestandsstatusen er ikkje klarlagd. Hornulke som lever i ferskvatn, manglar dei typiske «horna» som er kjenneteikn for fiskearten. Horna er fire beinkuler på hovudet.

Først publisert: 17.10.2012
Sist oppdatert: 31.03.2017