Hopp til innhold
 Enkeltbekkasin. Foto: Agustin Povedano, flickr.com
Enkeltbekkasin. Foto: Agustin Povedano, flickr.com
X
Innhald

Bekkasinar

Bekkasinar er langnebba vadefuglar med kamuflasjefarga fjørdrakt. Dei held til på myrar eller fuktige stader langs kysten eller helst i fjellet. Det finst i alt 15 artar, av desse har vi tre artar i Noreg. Dei er enkeltbekkasin, Gallinago gallinago, dobbeltbekkasin, Gallinago media, og kvartbekkasin, Lymnocryptes minimus.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 25.10.2012
Sist oppdatert: 25.10.2012