Hopp til innhold

Bjørnar

Bjørnar er rovdyr. Bjørnane går i vinterhi i kjølige strøk. Dei er utbreidde i Arktis, Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.

Les meir om Bjørnar

Elefant

Elefant

Elefantar utgjer ein familie av pattedyrordenen Proboscidea. Dei er tjukkhuda dyr med snabel. Elefantane lever i flokkar og kan temjast. Det finst tre nolevande artar.

Les meir om Elefant

Isbjørn

Isbjørn

 Isbjørn eller kvitbjørn høyrer til arten Ursus (Thalaretos) maritimus av bjørnefamilien. Han lever langs kystane i nordpolarområdet og er eit rovdyr.

Les meir om Isbjørn

Katt

Katt

Katt eller tamkatt, Felis silvestris catus, er ein underart av villkatt. Han vert ofte rekna som eigen art under nemninga Felis catus.
Les meir om Katt

Lemen

Lemen

Lemen høyrer til familien hamsterliknande gnagarar, av ordenen til gnagarane. Lemenet er utbreidd i fjellstrøk i Skandinavia, Finland og på Kolahalvøya. Bestanden varierer sterkt, med toppår kvart tredje eller fjerde år.

Les meir om Lemen