Hopp til innhold
X
Innhald

Adonaj

Adonaj kjem frå hebraisk og tyder eigentleg "mine herrar" med majestetspluralis, men forstått som "min herre", gudsnamn i Det gamle testamentet.
 
I seinjødisk tid vart Adonaj brukt i staden for gudsnamnet Jahve.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 


Sist oppdatert: 24.04.2014