Hopp til innhold

Deildegast

Deildegast

Deildegast (eller deildtjuv, av norrønt deild = deling, skiljestein), ein attergangar etter ein mann som i levande live hadde flytta eller fjerna grensesteinar mellom eigedomar. Å endre eigedomsgrenser blei rekna som eit alvorleg brotsverk.

Les meir om Deildegast

Drake

Drake

Draken er eitt av dei mest utbreidde fabeldyra i folketrua. I kristne førestellingar representerer draken vonde makter, men i austleg tru er han symbol på kraft og styrke.
Les meir om Drake

Gand

Gand kjem frå det norrøne ordet gandr, som eigentleg tyder spiss pinne eller stokk, men vert òg brukt om tryllestav.

Les meir om Gand

Mare

Mare

Mare, i folketrua som oftast ein kvinneleg kveledemon som framkalla vonde draumar og trykk over brystet når ho reid eit menneske eller dyr.

Les meir om Mare

Nisse

Nisse

Nisse (tuftefolk eller tomte, av tuft, tomt = grunn som det er bygd hus på), i nordisk folketru eit overnaturleg vesen som held til på eller ved ein gard.

Les meir om Nisse

Utburd

Utburd (utbor, ropar), etter norrønt útburðr i tydinga eit barn som blei sett ut fordi det ikkje skulle oppfostrast.

Les meir om Utburd