Hopp til innhold

Pave

Pave

Pave kjem frå det latinske ordet papa og er namnet på overhovudet i den romersk-katolske kyrkja, biskopen i Roma. Pave Benedikt XVI er den første paven på over seks hundre år som abdiserer.
Les meir om Pave

Paveval

Paveval

Paveval skjer når paven døyr eller går av på eige initiativ. Det normale er at paven vert vald på livstid. Då pave Benedikt 16. overraskande gav melding om at han ville abdisere, var det første gongen sidan 1294.

Les meir om Paveval

Protestantisme

Protestantisme

Protestantismen omfattar dei kyrkjene som blei resultatet av reformasjonen på 1500-talet: den lutherske, den kalvinske (reformerte) og den anglikanske kyrkja. I tillegg til desse kyrkjene finst ei rekkje protestantiske kyrkjesamfunn som har vakse fram seinare, til dømes baptismen, metodismen og pinserørsla.

Les meir om Protestantisme