Hopp til innhold

Jehovas vitne

Jehovas vitne

Jehovas vitne er eit religiøst samfunn som oppstod i USA på slutten av 1800-talet. Dei ser seg sjølve som den eine sanne kristne kyrkja, men skilnadene i høve til tradisjonell kristendom er så store at dei vanlegvis ikkje vert rekna som kristne av andre.

Les meir om Jehovas vitne

Pave

Pave

Pave kjem frå det latinske ordet papa og er namnet på overhovudet i den romersk-katolske kyrkja, biskopen i Roma. Pave Benedikt XVI er den første paven på over seks hundre år som abdiserer.
Les meir om Pave

Paveval

Paveval

Paveval skjer når paven døyr eller går av på eige initiativ. Det normale er at paven vert vald på livstid. Då pave Benedikt 16. i 2013 overraskande gav melding om at han ville abdisere, var det første gongen sidan 1294.

Les meir om Paveval

Protestantisme

Protestantisme

Protestantismen omfattar dei kyrkjene som blei resultatet av reformasjonen på 1500-talet: den lutherske, den kalvinske (reformerte) og den anglikanske kyrkja. I tillegg til desse kyrkjene finst ei rekkje protestantiske kyrkjesamfunn som har vakse fram seinare, til dømes baptismen, metodismen og pinserørsla.

Les meir om Protestantisme

Reformasjonen

Reformasjonen

Reformasjonen var ein prosess som skapte store kyrkjelege og politiske endringar i Europa på 1500-talet. Den romersk-katolske kyrkja blei splitta opp i mange ulike kyrkjesamfunn. Pave og keisar fekk mindre makt, nasjonale fyrstar meir.

Les meir om Reformasjonen

Reformerte kyrkjer

Reformerte kyrkjer er ei fellesnemning for ei rekkje innbyrdes sjølvstendige kyrkjesamfunn som alle er gått ut frå reformasjonen til Jean Calvin og Ulrich Zwingli.

Les meir om Reformerte kyrkjer