Hopp til innhold
X
Innhald

Katekisme

Katekisme er «den kristne barnelærdomen», ei kortfatta innstilling av hovudinnhaldet i den kristne trua. 

I mellomalderen omfatta katekismen vanlegvis truvedkjenninga, Fadervår og Dei ti boda. Store og Lille katekisme av Luther kom ut i 1529.
 
I Noreg har dessutan Sandhed til gudfryktighed, ei bok med 757 spørsmål og svar som Erik Pontoppidan gav ut i 1737, spelt ei viktig rolle.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 03.12.2012
Sist oppdatert: 24.05.2017