Hopp til innhold
X
Innhald

Rosenkrans

Rosenkrans har namnet frå det latinske ordet rosarium. I religiøs samanheng er ein rosenkrans ei snor med kuler eller perler som vert nytta i rosenkransbøn i visse religionar, til dømes den romersk-katolske. Namnet kjem av at bønene vert oppfatta som åndelege roser som vert gitt til Maria.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 04.12.2012
Sist oppdatert: 04.12.2012