Hopp til innhold
X
Innhald

Laster

Laster frå latin vitium, feil, er eit moralomgrep frå mellomalderskolastikken og vert ofte brukt synonymt med synd: Å gjere noko som bryt med kristen morallære, det motsette av dygd. Dei sju hovudlastene er mistanke, mistru, misunning, fråssing, hovmod, urettvise og utålmod.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 23.10.2012
Sist oppdatert: 23.10.2012