Hopp til innhold
X
Innhald

Pseudepigraf

Pseudepigraf kjem frå det greske ordet pseudes, som tyder falsk, og epigrafe, som tyder skrift. Seinjødiske skrifter som verken er med i den hebraiske eller i den latinske utgåva av Det gamle testamentet, og som har falske forfattartilvisingar. Salomos salmar er eit døme på ein pseudepigraf.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 


Sist oppdatert: 12.05.2014