Hopp til innhold
X
Innhald

Ingvard Havnen

Ingvard Martin Havnen, statsvitar, ambassadør med mange års arbeid i utanrikstenesta og media.

Ingvard Havnen er fødd 26. juli 1951 i Rosendal i Hardanger. Han tok examen artium ved Stord gymnas i 1971 og hovudfag i statsvitskap ved Universitetet i Oslo i 1979. Etter avslutta aspirantkurs i Utanriksdepartementet i 1982 tenestegjorde han ved norske utanriksstasjonar i New York, Brussel og Washington. Frå 1992 til 2000 var han pressetalsmann i Utanriksdepartementet, i alt for fem utanriksministrar. Han var ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor i 2005–12.

Den første ambassadørstillinga hadde han i Canada i 2000–05. Frå 2012 har han vore ambassadør i Danmark. I begge stillingane har han hatt nytte av hovudfagsoppgåva i statsvitskap, som handlar om konfliktkontroll i nordområda. Til liks med Noreg er både Canada og Danmark medlem av Arktisk råd, og Havnen meiner at klimaendringane forsterkar dei felles interessene landa har i nord.

I Danmark har òg norsk innanrikspolitikk stått på dagsordenen. I samband med Solberg-regjeringa sine planar om kommunesamanslåingar, har Havnen teke imot talrike norske delegasjonar som kjem til Danmark for å lære av den danske kommunereforma frå 2007.

Havnen var utanriksreporter i NRK i 1979–80. Samtidig med diplomatkarrieren var han frilans skøytereporter for NRK i 1980–2000 og 2006–07. I bijobbane fekk han utløp for ei skøyteinteresse som hang ved han frå han var gutunge på det vinterfattige Vestlandet.

I 2013 vart han utnemnd til kommandør av Den Kongelege Norske Fortenesteordenen.

Kjelder

E-postkorrespondanse med Ingvard Havnen 29.10.–5.11.2014

«Biografi og CV for ambassadør Ingvard Havnen», norge.dk: http://www.norge.dk/embassy/ambassadens-ansatte/ambassador/#.VGiNfWctDcs [lesedato 12.10.2014]

Anna Bjørshol: «Ingvard Havnen – en atypisk ambassadør», norge.dk: http://www.norge.dk/Embassy/Ambassadens-ansatte/Ingvard-Havnen--en-atypisk-ambassador/#.VNX6yWc5CDY [lesedato 4.2.2015]

Først publisert: 24.08.2015
Sist oppdatert: 24.08.2015