Hopp til innhold
X
Innhald

Indekstillegg

Indekstillegg eller indeksregulering er ein avtale som inneber at lønene vert justerte i samsvar med svingingane i konsumprisindeksen.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 14.09.2012
Sist oppdatert: 14.09.2012