Hopp til innhold
X
Innhald

Tillitsvalt

Tillitsvalt er ein person som er valt av dei tilsette som talerøret deira overfor leiinga. Rettane og pliktene til den tillitsvalde er heimla i hovudavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og i lov- og avtaleverk elles.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 14.09.2012
Sist oppdatert: 14.09.2012