Hopp til innhold
X
Innhald

Verneombod

Verneombod skal arbeide for interessene til arbeidstakarane i saker som vedkjem arbeidsmiljøet. Ombodet skal passe på at arbeidet vert utført på ein slik måte at omsynet til tryggleik og helse for arbeidstakarane er sikra. Verneombodsordninga er heimla i arbeidsmiljølova og skal i utgangspunktet finnast i alle verksemder som sysselset arbeidstakarar.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 14.09.2012
Sist oppdatert: 14.09.2012